Objavljujemo Saopštenje broj 5 prvog stepena muškog Kupa. Saopštenje se nalazi u prilogu.