U prilogu se nalazi Saopštenje broj 27 Roda juniorske lige nakon završenog finalnog turnira.