Komesar MK finalnih turnira je dostavio Saopštenje broj 3 u konkurenciji pionira. Saopštenje je u prilogu.