Komesar MK finalnih turnira je dostavio termine i delegiranja za finalni turnir Roda jedinstvene juniorske lige. Delegiranja se nalaze u prilogu.