Komesar finalnih MK turnira je dostavio saopštenje sa završnog turnira Triglav ženske kadetske lige koji je održan u Beogradu. Saopštenje je u prilogu.