Kancelarija RKS Istočna Srbija odbjavljuje Saopštenje broj 2 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.