Izmenjena licenca koje važi od 10. kola 1 MRL Istok. Licenca se nalazi u prilogu.