Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata. Evidencija se nalazi u prilogu.