Takmičarska komisija KSS je dostavila termin i uslove Vanrednog prelaznog roka za MK igrače koji igraju Međuregionalne i Regionalne lige. Termin prelaznog roka je UTORAK 14. novembar 2017. godine, potpuna dokumentacija se predaje u kancelariju RKS Istočna Srbija do 12.00 časova. Uslov za korišćenje VPR za MK igrače je izmirena prva rata članarine. Uslovi VPR MK se nalaze u prilogu.