Objavljujemo prečišćeni materijal koji je dostavila Takmičarska komisija a koji se odnosi na organizaciju MK i juniorsko/kadetskog takmičenja u sezoni 2016/2017. Materijali su u prilogu. Posebno obratiti pažnju na organizaciju mlađih kategorija koja je promenjena od sezone 2016/2017.