Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje prerađeni dokument organizacije i sistema MK takmičenja koja se vode iz kancelarije RKSIS. Materijal možete naći u prilogu.