Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje 6 - kvalifikacije MK za kvalitetnu ligu na regionu Istočna Srbija. Saopštenje je u prilogu.