Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje dopunu licence za takmičenje Kvalitetna liga RKS IS i JS. Licence su u prilogu.