Takmičarska komisija je održala elektronsku sednicu 05. aprila 2018. godine i donela odluke koje se nalaze u prilogu.