Poštovane kolege,
ovim putem želim da Vam se obratim i da Vas upoznam sa situacijom u sprovođenju takmičenja na ligi MK na našem regionu. Naime, i ove godine kao i prethodne javlja se učestalost otkazivanja utakmica lige MK kako iz opravdanih tako i neopravdanih razloga, što nameće problem delegiranja i dovodi u pitanje odigravanje pojedinih utakmica kao i regularnosti takmičenja.

Napominjem, da pre svega suđenje lige MK ne treba da bude obaveza sudijama već da svaki sudija mora da ima izgrađeni stav da mu je to dužnost i da samim tim suđenje na utakmicama MK doprinosi usavršavanju mlađih sudija i unapređenju ovog takmičenja. 
Još jednom napominjem da je Odlukom Komisije za takmičenje od 08.08.2017. godine obaveza svakog sudije sa seniorskih liga da sudi i ligu MK.
Iz svega napred navedenog još jednom bih Vas zamolio da delegiranja za ligu MK shvatite najozbiljnije jer ne bih želeo da u ponovljenim i učestalim otkazivanjima pojednih sudija budu primenjeivane disciplinske odredbe iz Statuta KSS.

S poštovanjem,
Niš, 08.11.2017.g.

Regionalni koordinator RKSIS
Radojković Miroslav, s.r.