Još jednom podsećamo sudije da će se polaganje za zvanje Regionalni i Nacionalni sudija, održati 30. avgusta 2020. godine u Kraljevu. Potreban materijal za testiranje sudija možete pronaći na linku http://www.rksis.rs/komisije-kss/sudijska/2052-poziv-za-sticanje-zvanja-regionalni-i-nacionalni-sudija-22-07-2020 a jedina važeća Pravila igre i Tumačenja na linku http://www.rksis.rs/pravila/1742-fiba-pravila-igre-i-tumacenja-pravila-17-09-2019 .