Dana 29.03.2018.  godine (CETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC CAIR  sa pocetkom u 20.45 sati .
- Upoznavanje sudija sa ciljevima SK KSS i planom za dalju edukciju sudija.
- Video prezentacija klipova sa pojedinih utakmica.
- Diskusija i predlozi za dalje unapredjenje rada i edukaciju sudija i delegata.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic