Košarkaški savez Srbije je dostavio prečišćen tekst Pravilnika o takmičenju, sa izmenama i dopunama koje su usvojene na Skupštini 30. juna 2020. Pravilnik se nalazi u prilogu.