Na sednici Upravnog odbora KSS održanoj 6. marta 2019. godine, donete su odluke koje se nalaze u prilogu.