Potpredsednik za Takmičenja je dostavio informaciju o promeni termina žrebanja Jedinstvenih liga Srbije. Informacija se nalazi u prilogu.