U prilogu objavljujemo Odluku Vlade Republike Srbije u vezi pandemije COVID 19. Molimo sve da se pridržavaju odluke.